Báze znalostí

 

Jaký alkohol tester vybrat?

Alkohol testery lze rozdělit do několika tříd. Nejvyšší je třída A, v níž musí být použit elektrochemický senzor nebo senzor (snímač) tlaku. Tyto elementy se používají také v policejních alkohol testerech. Vzhledem k vážným následkům, které mohou nastat po chybně naměřených hodnotách nedoporučujeme používat alkohol testery nižších tříd, jejichž naměřené hodnoty se mohou značně lišit od skutečné koncentrace alkoholu ve vydechovaném vzduchu.

 

Proč je dobré počkat s testem alespoň 20 minut po vypití alkoholu?

Ihned po požití alkoholu je jeho koncentrace ve vydechovaném vzduchu velmi vysoká. Proto je potřeba počkat alespoň 20 minut, aby organismus požitý alkohol vstřebal. Provedení testu příliš brzy může také poškodit senzor nebo urychlit jeho opotřebení.

 

Proč by se před měřením nemělo kouřit?

Na správný výsledek měření má vliv hodně faktorů, jedním z nich je také cigaretový kouř. U přístrojů Certen má kouř pouze nepatrný vliv, přesto však doporučujeme po vykouření poslední cigarety počkat s testem alespoň 5 minut, abyste neriskovali poškození senzoru v přístroji

 

Co je to kalibrace a k čemu je dobrá?

Při testování střízlivosti je senzor každého elektrochemického alkohol testeru vystaven chemickým reakcím, které se vzrůstajícím počtem měření a ubíhajícím časem postupně snižují citlivost čidla. Jedná se o přirozený proces, kterému podléhají i čidla použitá v profesionálních policejních přístrojích. Přečtěte si více. (LINK DO KALIBRACJI CZESKIEJ!)

 

Jak funguje alkotest?

Tuba testeru obsahuje reagens v podobě žlutých krystalků, které se zbarví do zelena, pokud testovaná osoba předtím požila alkohol. Je-li ve vydechovaném vzduchu dosaženo limitu 0,2 promile, zelené zbarvení dojde až k červené rysce nebo ji překročí.

tuba_alkotestu

 

Proč byste měli zvolit alkohol tester, do něhož je vzduch vháněn z balónku, nikoli přímo z plic?

U přístrojů, které vyžadují přiložení tuby testeru přímo k ústům existuje riziko, že se vzduch při nafukování balónku může vrátit. Takto se toxické krystalky mohou dostat do plic. Alkohol tester Certen byl vyvinut se snahou o bezpečnost a zdraví uživatele, proto se nafukuje jen balónek a tuba se nikdy nedostane do styku s ústy.

Jaké jsou limity alkoholu v jednotlivých evropských zemích?

  

Co je to pasivní alkohol tester?

Jedná se o tester, který umožňuje za krátkou dobu provést velký počet měření. Používá se ve firmách, institucích a úřadech, které jsou povinny spolehlivě otestovat velké množství osob (např. zaměstnanců).

Co je to pasivní test a kdy se používá?

Pasivní test je metoda, jak ověřit střízlivost u osoby, která není schopna vdechnout dostatečné množství vzduchu do přístroje (např. po nehodě). 

Jak nastavit dobu měření v Certen Professional?

Alkohol tester Certen Professional umožňuje nastavit dobu měření v rozmezí 0,2 - 2 sekundy. Čím delší dobu zvolíte, tím bude měření přesnější. Pro efektivní testování většího množství osob se obvykle nastavuje kratší doba, kterou lze zvýšit po zjištění alkoholu, aby bylo možné zpřesnit výsledek u konkrétní osoby.

 

 

Znalostní báze

K tomu, aby alkohol tester správně ukazovat koncentraci alkoholu ve vydechovaném vzduchu, je potřeba dodržovat několik základních pravidel.

Senzor použitý v přístroji má prvořadý vliv na spolehlivý výsledek měření.

Technické informace:

Typy senzorů alkoholu:

 

Polovodičový senzor - senzor alkoholu nízké třídy.l Výsledky jeho měření jsou velmi nestabilní a závisejí na mnoha faktorech (dřívější jídlo, vykouřené cigarety). Senzory tohoto typu musí být navíc ohřáty na vysokou teplotu, což vyžaduje hodně energie. Proto v případě, kdy jsou baterie téměř vybity, se senzor dostatečně nezahřeje a výsledek je nepřesný. Výsledky měření provedeného tímto senzorem bychom se neměli nikdy řídit, pokud chceme zjistit, zda jsme již schopni řídit automobil či jiné vozidlo.

 

Elektrochemický senzor - snímač alkoholu vysoké třídy, používaný mj. v alkohol testerech Certen. Výsledky jeho měření jsou stabilní a mnohem méně závislé na vnějších faktorech. Naměřený výsledek navíc není závislý na stavu baterie. Senzory tohoto typu se používají v policejních testerech, jejichž měření slouží jako důkazový materiál.

 

Spektrofotometrický senzor - nejdokonalejší snímač, který se však s ohledem na své velké rozměry a vysokou cenu používá pouze ve stacionárních přístrojích.

 

Druhým důležitým faktorem při výběru alkohol testeru je senzor průtoku vzduchu. Aby bylo měření přesné, přístroj musí mít informaci, jakou rychlostí je vzduch vháněn do senzoru měřícího obsah alkoholu.

 

Typy senzorů průtoku vzduchu:

Termistor - rezistor reagující na teplo. Senzor je nahříván na vysokou teplotu. Poté se teplota termistoru snižuje v závislosti na síle, jako uživatel vdechuje vzduch do přístroje.

Elektretový mikrofon - membrána mikrofonu vibruje v závislosti na síle, kterou je dovnitř vháněn vzduch.

Senzor tlaku - tlak měřený senzorem se mění v závislosti na síle vháněného vzduchu. Senzor tohoto typu se používá v alkohol testerech Certen jako nejspolehlivější způsob měření.