Obchodní podmínky e-shopu CERTEN

 

I. Všeobecná ustanovení

 

 1.         Internetový obchod CERTEN  (dále jen e-shop) je teleinformatický nákupní portál, dostupný pro uživatele na adrese www.certen.com, který umožňuje nakupovat produkty a je veden společností působící pod firmou: Certen, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, se sídlem ve městě Ostrzeszów, Polsko, zapsanou do obchodního rejstříku pod číslem KRS 0000512615, jejíž registrační dokumenty jsou uloženy u Oblastního soudu Poznań - Nowe Miasto a Wilda, IX. Obchodní oddíl Státního soudního rejstříku a které bylo přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) 5140336263 a identifikační číslo (IČ) 302739964, s adresou sídla:  ul. Powstańców Wielkopolskich 31B, 63-500 Ostrzeszów, Polsko (dále jen „prodejce“).
 2.         Společnost uvádí adresu elektronické pošty (e-mailu): [email protected] a telefonní číslo: +48 62 738 88 77 (cena hovoru dle ceníku operátora), které jsou určeny pro kontakt v záležitostech nákupů v e-shopu. Údaje o adrese a telefonu v předchozích odstavcích umožňují rychlý a efektivní kontakt s prodejcem.
 3.         Adresa, na níž lze podávat reklamace: ul. Powstańców Wielkopolskich 31B, 63-500 Ostrzeszów.
 4.         Tyto podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) stanoví zejména práva a povinnosti kupujících a prodejce.

 

 II. Podmínky prodeje zboží

 

 1.         Společnost prostřednictvím e-shopu nabízí na internetu prodej výrobků, zejména alkohol testerů a testů na alkohol (dále též „zboží“ nebo „produkty“).
 2.         Smluvní stranou smluv uzavíraných s prodejcem v souvislosti s prodejem v rámci e-shopu (dále jen „zákazník“) může být fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, fyzická osoba částečně způsobilá k právním úkonům (neplnoletá osoba, která dovršila věk 13 let nebo osoba částečně zbavená svéprávnosti), která má souhlas zákonného zástupce, právnická osoba nebo osoba bez právnického statusu, která je však způsobilá k právním úkonům. Prodejce přijímá objednávky prostřednictvím webových stránek www.certen.com.
 3.         Objednávky zboží se provádějí v e-shopu kliknutím na tlačítko s nápisem „Objednávka s povinností platby“.
 4.         Poté, co zákazník odešle objednávku, je pomocí e-mailu informován prodejcem o přijetí objednávky (moment uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami).
 5.         Zpráva, o níž se pojednává v odst. 4, obsahuje informace o objednaném produktu, zejména o jeho hlavních vlastnostech, jeho ceně se všemi daněmi, poplatky za přepravu, poštovným a jinými náklady, pokud se tyto náklady týkají vyřízení objednávky, a také o způsobu a termínu platby za objednaný produkt. Prodejce tímto způsobem potvrzuje uzavření smlouvy a zároveň posílá zákazníkovi text obchodních podmínek - tímto splňuje svou povinnost poskytnout zákazníkovi informace, o nichž se pojednává ve čl. 12 odst. 1 polského Zákona o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014 (Sb. z r. 2014, položka 827).
 6.         Prodejce umožňuje svým zákazníkům zaplatit za objednané zboží následujícími způsoby:

a)    u objednávek v rámci Evropské unie - na dobírku - v hotovosti zaměstnanci doručovací společnosti nebo na pobočce společnosti poskytující doručovací služby při převzetí produktů a také pomocí systému elektronických plateb PayPal;

b)    výhradně v případě objednávek vyřizovaných na území Polské republiky - způsobem uvedeným v písm. b) a také platební kartou nebo bankovním převodem prostřednictvím systému PayU.pl. (PayU.pl je externí servis, díky němuž lze platit v obchodě platební kartou nebo tzv. rychlým převodem. Rychlý převod spočívá v tom, že během podávání objednávky je zákazník přesměrován na stránky své banky, přihlásí se a obdrží formulář o převodu, který potvrdí heslem. Zákazník nemusí zadávat žádné další informace. Zároveň ihned po provedení tohoto převodu prodejce dostane informaci, že objednávka byla zaplacena a zboží lze odeslat. Celá transakce je obsluhována firmou PayU S.A. se sídlem v Poznani, která garantuje její bezpečnost).

 1.       Prodejce zahajuje vyřizování objednávky: 

a)      při platbě v hotovosti při převzetí - ve chvíli, kdy zákazník podá objednávku,

b)      u jiných způsobů plateb - ve chvíli pozitivní autorizace platební transakce,

c)      v případě objednávek produktů, o nichž se pojednává dále v odst. 10, s platbou v hotovosti při převzetí - v den uvedený jako den dostupnosti produktu, u jiných způsobů platby pak v den uvedený jako den dostupnosti produktu, avšak ne dříve, než ve chvíli pozitivní autorizace platební transakce.

 1.       Ke každé objednávce je vystavována faktura - daňový doklad, v případě spotřebitelů pak pokladní doklad.
 2.       Pokud objednávku podanou zákazníkem nelze realizovat z důvodu nedostupnosti příslušného zboží, zákazník je o této skutečnosti neprodleně informován a nejpozději do 30 dnů od chvíle uzavření smlouvy (srov. odst. 4 výše) je mu vrácena již zaplacená částka za objednané zboží. Na výslovné přání zákazníka prodejce uvědomí zákazníka o termínu dodání nedostupného zboží - pokud zákazník s tímto termínem výslovně souhlasí, objednávka bude považována za platnou a změní se pouze doba jejího vyřízení - podle dohody obou smluvních stran. Smluvní strany se mohou také, na výslovné přání zákazníka, dohodnout na jiném než výše uvedeném řešení.
 3.   Prodejce upozorňuje, že v případě momentální nedostupnosti zboží, o které má informace, umístí v internetovém obchodě informaci o tom, od kterého data bude zboží dostupné.

 

III. Ceny

 

 1.         Veškeré ceny uvedené v e-shopu jsou vyjádřeny v polských zlotých (PLN) a jsou včetně DPH.
 2.         Cena uvedená u zboží v měně, zvolené zákazníkem při podávání objednávky, je závazná ve chvíli, kdy zákazník odešle objednávku.
 3.         Poštovné závisí na způsobu dodání, který si vybral zákazník.
 4.         Aktuální informace o sazbách poštovného jsou zveřejněny na stránce www.certen.com/pl/content/6-regulamin.

 

IV. Dodací podmínky

 

 1.          Prodejce odešle zboží neprodleně po zahájení realizace objednávky, v souladu s ustanoveními bodu   Zákazník je informován o předpokládaném, odhadovaném termínu dodání zboží. Prodejce v každém případě vynaloží veškeré úsilí, aby bylo zboží dodáno zákazníkovi do 30 dnů od zahájení vyřizování objednávky, v souladu s termínem splnění povinností vůči zákazníkovi, který je pro prodejce závazný.
 2.         Dodávka zboží je realizována prostřednictvím polské pošty (Poczta Polska S.A. - výhradně na území Polské republiky) nebo spediční firmy, přičemž zákazník, jehož objednávka má být vyřízena na území Polské republiky, si sám zvolí způsob dodání poté, co se seznámí s cenami daného způsobu dodání. O ceně dodávky zboží (poštovného) je zákazník informován předtím, než si vybere způsob dodání a před objednáním zboží. 
 3.         Termín, kdy zákazník obdrží zásilku s objednaným zbožím, závisí na způsobu dodávky (Polská pošta - prioritní zásilka: do 3 pracovních dnů; spediční firma na území Polska: do 2 pracovních dnů; spediční firma mimo území Polska: podle informací poskytnutých spediční firmou).

 

 V. Odstoupení od smlouvy

 1.           Podle ustanovení zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014
 2.         Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy stačí seznámit se s pokyny uvedenými v příloze č. 2 k Obchodním podmínkám a postupovat podle nich.
 3.         Prodejce zveřejní formulář odstoupení odstoupení od smlouvy, jehož vzor se nachází v příloze č. 1 k Obchodním podmínkám. Za účelem odstoupení od smlouvy může zákazník využít formulář.

 

 VI. Reklamace

 

 1.         Prodejce je povinen dodat zákazníkovi zboží bez fyzických a právních vad. Fyzická vada spočívá zejména v nesouladu zboží se smlouvou. Tímto nesouladem může být:

a)         absence vlastností, které zboží tohoto typu má mít s ohledem na jeho účel uvedený ve smlouvě nebo vyplývající z okolností či určení zboží;

b)        absence vlastností zboží, o nichž prodejce zákazníka ujistil, zejména pak vlastností uvedených v popisu zboží na e-shopu,

c)         nevhodnost zboží k účelu, o němž zákazník informoval prodejce při uzavření smlouvy, v případě, že prodejce nevznesl žádné námitky proti takovému určení zboží,

d)        vydání zboží zákazníkovi v nekompletním stavu.

 1.         Pokud má zboží vady, které vykazovalo ve chvíli převzetí zákazníkem nebo pokud bylo poškozeno během doručování, má zákazník právo zaslat jej spolu s písemnou reklamací zpět poštou na adresu prodejce uvedenou v bodu  I.3. Obchodních podmínek, přičemž poštovné hradí prodejce. Prodejce žádá zákazníky, aby reklamace obsahovala co nejpodrobnější popis vady, informaci o požadovaném způsobu vyřízení reklamace a originál či alespoň čitelnou kopii faktury či paragonu. Prodejce ubezpečuje, že v případě potřeby se obrátí na zákazníka, aby reklamaci doplnil. Případné doplňkové otázky nebo žádosti ze strany prodejce budou mít za účel výhradně zákazníkovo dobro a také nejlepší a nejrychlejší způsob vyřízení zákazníkovy reklamace. Výše uvedené dotazy a žádosti nemají vliv na termín odpovědi na podanou reklamaci.
 2.         Prodejce nese odpovědnost za vady zboží, které vykazuje ve chvíli převzetí zákazníkem, nebo které vyplývají z okolností spočívajících ve zboží ve chvíli vydání, pokud byly tyto vady objeveny do dvou let od dodání zboží zákazníkovi.
 3.         Zákazník může žádat výměnu vadného zboží za zboží bez vad nebo opravu zboží a také odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení ceny, pokud prodejce nenabídne výměnu či opravu.
 4.         Prodejce je povinen vyměnit vadné zboží nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě bez zbytečných komplikací pro zákazníka.
 5.         Pokud prodejce neprodleně a bez zbytečných komplikací pro zákazníka neodstraní vadu nebo nevymění zboží za nové bez vad, má zákazník právo podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy. Toto ustanovení neplatí ve vztahu mezi prodejcem a zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
 6.         Prodejce poskytne odpověď na reklamaci podanou zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, do 14 dnů od data jejího obdržení, v ostatních případech pak do 30 dní.
 7.         Prodejce odpovídá zákazníkovi podle výše uvedených pravidel:

a)         zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, pokud bude vada zjištěna před uplynutím 2 let od data dodání zboží a prodejce o ní bude informován nejpozději do 1 roku od data zjištění závady,

b)        zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, pokud bude vada zjištěna před uplynutím 2 let od data dodání zboží a prodejce o ní bude informován nejpozději do 7 dní od data zjištění závady,

 1.         Pokud prodejce nevyřídí reklamaci podle očekávání zákazníka, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, může zákazník použít některý z mimosoudních způsobů vyřízení reklamace a uplatnění nároků. Za tímto účelem může zákazník podle vlastního uvážení:

a)    obrátit se na příslušného krajského inspektora Obchodní inspekce s žádostí o zahájení bezplatného mediačního řízení za účelem smírného vyřešení sporu,

b)    obrátit se s žádostí o vyřízení sporu na stálý, smírčí spotřebitelský soud, který působí u příslušného krajského inspektorátu Obchodní inspekce,

c)    obrátit se s žádostí o bezplatnou konzultaci na okresního (městského) mluvčího spotřebitelů, který se jménem zákazníka může obrátit na prodejce za účelem vyřešení sporu vzájemnou dohodou nebo může ve prospěch zákazníka podat na prodejce žalobu.

 1.     Podrobné informace o možnostech zákazníka, jak využít výše uvedené způsoby (uvedené v bodech a) - c) způsoby řešení reklamace a uplatňování nároků a také informace o podmínkách přístupu k těmto procedurám jsou k dispozici v sídlech a na internetových stránkách krajských inspektorátů Obchodní inspekce a u okresních (městských) mluvčích spotřebitelů a rovněž u sociálních organizací, k jejichž statutárním činnostem náleží ochrana práv spotřebitelů. 

 

VII. Osobní údaje

 1.         Správcem osobních údajů je prodejce.
 2.         Správce zpracovává výhradně takové osobní údaje, které uživatel dobrovolně uvedl při nákupu nebo registraci v e-shopu - tj.: jméno, příjmení, e-mail, datum narození, telefonní číslo, bydliště, dodací adresa, u podnikatelských subjektů také daňové identifikační číslo (DIČ).
 3.         Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem plnění smlouvy a vyhotovení a zaslání faktur-daňových dokladů a také za účelem marketingu, pokud s tím zákazník vyjádří svůj souhlas.
 4.         Zákazník má právo nahlížet do svých osobních údajů a žádat o jejich opravu nebo odstranění.
 5.         Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s předpisy zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (tj. Sb. z r. 2002 č. 101, položka 926 se změnami).

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1.         Zákazník odesláním objednávky prohlašuje, že veškeré jím uvedené informace v objednávce odpovídají skutečnosti.
 2.         Prodejce si vyhrazuje právo provádět změny v nabídce zboží, měnit a odvolávat slevové akce, což nebude mít žádný vliv na zákazníkovy objednávky, které již odeslal a/nebo které jsou již vyřizovány.
 3.         Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti ke dni jejich umístění v internetovém obchodě na adrese www.certen.com/6-obchodnipodminky a zůstávají v platnosti po dobu neurčitou. 
 4.         Veškeré spory, které mohou případně vzniknout mezi zákazníkem a obchodem v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavřené na základě Obchodních podmínek, se budou smluvní strany snažit řešit smírnou cestou. Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou, bude jej řešit výhradně polský všeobecný soud, místně příslušný sídlu správce portálu. Toto ustanovení se netýká zákazníků, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu předpisů polského občanského zákoníku.
 5.         Každý uživatel internetu má právo stáhnout si Obchodní podmínky v podobě pro tisk z internetových stránek www.certen.com/6-obchodnipodminky a uložit je na vlastní paměťové médium.
 6.         Právní vztah a povinnosti mezi zákazníkem a obchodem se řídí výhradně právem Polské republiky, a to v takovém rozsahu, v jakém možnost použití tohoto práva není vyloučena právními normami Evropské unie nebo normami mezinárodních smluv, u nichž je Polská republika smluvní stranou.
 7.         Obchodní podmínky byly vyhotoveny a zpřístupněny zákazníkům v polské, anglické a německé jazykové verzi, avšak v případě odchylek mezi jednotlivými jazykovými verzemi nebo interpretačních pochybností ohledně významu jednotlivých ustanovení Obchodních podmínek je rozhodující polská verze.
 8.         Obchodní podmínky platí ode dne 25. prosince 2014.
 9.         U smluv uzavřených prostřednictvím e-shopu do dne 24. prosince 2014 budou použity Obchodní podmínky platné před 25. prosincem 2014, jejichž znění je k dispozici na adrese: www.certen.com/content/6-obchodnipodminky

Příloha č. 1 k Obchodním podmínkám e-shopu CERTEN

 

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

(místo) ............................. (datum) .........................

Adresát:

CERTEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Al. Wojska Polska 23C, 63-500 Ostrzeszów [email protected], tel.: +48 62 738 88 77

Já/my* tímto informuji/informujeme* o mém/našem* odstoupení od kupní smlouvy následujícího zboží:

1)        .......................................................,

2)        .......................................................,

3)        .......................................................,

Datum převzetí zboží: ................................................

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: ............................................................................... ......................................................................................................................................................

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: ............................................................................... ......................................................................................................................................................

Způsob vrácení finanční částky obdržené prodejcem:

1)      Stejný jako u primární transakce*

2)      Jiný: (uveďte jaký - zejména č. bankovního účtu)* ............................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis spotřebitele/spotřebitelů: ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

*nehodící se škrtněte

Příloha č. 2 k Obchodním podmínkám e-shopu CERTEN

 

INFORMACE O VYUŽITÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1.                    Právo na odstoupení od smlouvy

 

 1.       Jako zákazník máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dní bez uvedení jakéhokoli důvodu.
 2.       Lhůta na odstoupení od smlouvy vyprší po uplynutí 14 dní od data, kdy jste dané zboží obdrželi nebo od data, kdy jej obdržela vámi uvedená osoba, jiná než dopravce.
 3.       K tomu, abyste mohli využít právo na odstoupení od smlouvy, nás musíte informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením, odeslaným na adresu: CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Aleja Wojska Polskiego 23C, 63-500 Ostrzeszów. Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, avšak není to povinné.
 4.       Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy stačí, abyste poslali informaci o využití svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy.
 5.       Číslo infolinky, která vám poskytne veškeré nezbytné informace: +48 62 738 88 77

 

 1.                 Důsledky odstoupení od smlouvy

 

 1.       V případě odstoupení od smlouvy vám vrátíme veškeré peníze, které jsme od vás obdrželi, včetně poštovného (s výjimkou nákladů vyplývajících z jiného, vámi vybraného způsobu dodání zboží, než je námi nabízený nejlevnější způsob dodání), a to neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů od data, kdy jsme byli informováno o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Vaše peníze vám vrátíme stejným způsobem, jaký jste použili při platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným řešením (v příslušném dopisu nebo na formuláři výrazně označte, zda souhlasíte s jiným způsobem platby, než byl použit při prvotní transakci, a pokud ano, uveďte požadovaný způsob). Každopádně nebudete hradit žádné poplatky spojené s vrácením peněz, kromě poštovného na zpětné odeslání zboží.
 2.       S platbou můžeme počkat do chvíle obdržení zboží nebo do chvíle, kdy obdržíme doklad o jeho odeslání - podle toho, k čemu dojde dříve.
 3.       Zboží odešlete nebo předejte na adresu: CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Aleja Wojska Polskiego 23C, 63-500 Ostrzeszów, Polsko neprodleně, každopádně nejpozději 14 dní ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta bude dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím 14 denní lhůty.
 4.       Přímé náklady na vrácení zboží musíte uhradit sami.
 5.       Pokud zboží nemůže být vzhledem ke svému charakteru odesláno poštou, budete muset uhradit přímé náklady na vrácení zboží. Výše těchto nákladů se odhaduje maximálně na částku cca 20 PLN.
 1. Odpovědnost za snížení hodnoty zboží nesete pouze v případě, že toto zboží bylo použito jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění jeho charakteru, vlastností a funkcí.

 

 1.    Omezení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení nelze uplatnit mj. u smluv:

1)        v nichž je předmětem prodeje nesériově vyrobené zboží, vyrobené na zakázku podle specifikace zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb;

2)        v nichž je předmětem prodeje zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou dobu trvanlivosti;

3)        v nichž je předmětem prodeje zboží dodané v zapečetěném obalu, které po otevření nelze vrátit ze zdravotních či hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;

4)        v nichž je předmětem prodeje zboží, které je po dodání vzhledem ke svému charakteru nerozlučně spojeno s jiným zbožím.