INFORMAČNÍ POLITIKA Certen

Tento dokument upravuje působení Certen v oblasti poskytování informací novinářům a masmédiím.

Certen si uvědomuje potřebu aktivní účasti na rozvoji občanské společnosti a uplatňování všeobecného práva na svobodu tisku a jiných médií, která vyplývá z Ústavy Polské republiky - úkolem těchto médií je shromažďovat a publikovat informace o veřejném životě. 

Činnost tisku a jiných masmédií, o nichž se pojednává v Tiskovém zákoně, která se týká obchodní činnosti Certen, není nijak omezena, pokud neporušuje právní předpisy. Certen v této oblasti jedná s plným přesvědčením a důvěrou, že posláním tisku je výhradně služba společnosti a jejím úkolem je poctivě a objektivně informovat o realitě, jejímž základem je vždy důkladné ověření informačních zdrojů a obsahu publikací, zejména pokud jde o kritické materiály. 

Tiskovou a informační činnost ve Certen, která je ztělesněním výše uvedených zásad vede PR & marketing department, které jsou vedením společnosti oprávněny k: 

1]přípravě a publikování tiskových zpráv, fotografických, filmových a zvukových materiálů pro tisk, 2] informování masmédií o činnostech prováděných Certen, 3] pořádání oficiálních prezentací, konferencí a setkání tisku se zástupci Certen a jejími spolupracujícími odborníky, 4] zastupování Certen na konferencích a veřejných prezentacích, 5] poskytování odpovědí na otázky novinářů a masmédií, 6] poskytování odpovědí na kritiku v tisku, 7] podávání žádostí o opravu nepřesné nebo nepravdivé informace v tiskových materiálech.

Certen si zároveň vyhrazuje právo nezveřejňovat médiím následující informace: 1] technické, technologické nebo organizační informace mající obchodní hodnotu, které jsou považovány za obchodní tajemství, 2] informace, jejichž zveřejnění by mohlo porušit právně chráněné zájmy třetích osob. V souladu s etickými zásadami, které platí ve Certen, jsou všechny informace poskytované Certen a určené ke zveřejnění v médiích bezplatné a jsou poskytovány bez nabídky hmotného nebo osobního prospěchu novinářům.

V oblasti interní komunikace jsou Public Affairs Officer a Biuro Prasowe povinni poskytovat věcnou pomoc jiným organizačním jednotkám Certen při přípravě a poskytování informací určených pro Spotřebitele B2C a Zákazníky B2B, zejména prostřednictvím internetových sociálních médií.